Τα στοιχεία σας













Κράτηση





















Διαβατήριο / Ταυτότητα





jpg,jpeg,png,pdf

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ξενοδοχείο μας τηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία όλων των ατόμων που διαμένουν σε αυτό για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του υπουργείου Τουρισμού ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.